Smog zabija!

Długotrwałe oddychanie zanieczyszczonym powietrzem jest najbardziej niebezpieczne dla dzieci, ludzi w podeszłym wieku, kobiet w ciąży oraz osób z chorobami dróg oddechowych. Według Europejskiej Agencji Środowiska z powodu powietrza zanieczyszczonego pyłem zawieszonym w Polsce umiera rocznie około 45.000 osób ("Air quality in Europe — 2014 report" European Environment Agency, 2014).


Informacje