Kontakt z nami

Dział kontaktowy

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
ul. Rudzka 13C, 44-200 Rybnik
tel.: 32 739-55-12, 32 423 70 34, 503-074-783
e-mail: cris@cris.org.pl

Janusz Piechoczek (koordynator projektu "Wyjście smoga")
janusz.piechoczek@cris.org.pl, 32 739-55-12 wew.103

Emil Nagalewski (specjalista ds. promocji i informacji)
emil.nagalewski@cris.org.pl, 32 739-55-12 wew. 103

Nina Grządziela (media społecznościowe)
nina.grzadziela@gmail.com, 32 739-55-12 wew. 103