Polskie powietrze należy do najbardziej zanieczyszczonych w Europie. Co roku z tego powodu przedwcześnie umiera ok. 45 tys. osób! W roku 2014 było to 42.412 osób ("Air quality in Europe — 2014 report" European Environment Agency, 2014).

Pył zawieszony zawiera substancje toksyczne i rakotwórcze, jak węglowodory aromatyczne - m.in. benzo(a)piren - metale ciężkie i dioksyny. Długotrwałe oddychanie zanieczyszczonym powietrzem najbardziej niebezpieczne jest dla dzieci, ludzi w podeszłym wieku, kobiet w ciąży oraz osób z chorobami dróg oddechowych.

- większe ryzyko wcześniactwa;
- słabsze funkcjonowanie układu odpornościowego w wieku późniejszym;
- mniejsza waga urodzeniowa, wzrost, pojemność płuc i obwód główki;
- słabszy rozwój intelektualny w wieku późniejszym;
- większe ryzyko obumarcia płodu.

- słabszy rozwój fizyczny i intelektualny dzieci;
- wyższy poziom niepokoju i zachowań depresyjnych;
- problemy z pamięcią i koncentracją;
- zmiany anatomiczne w mózgu;
- obniżenie ilorazu inteligencji;
- astma.

- astma;
- udar mózgu;
- zakrzepica żył;
- nadciśnienie niewydolność serca;
- zaburzenia rytmu serca;
- zwiększone ryzyko samobójstwa;
- przewlekła obturacyjna choroba płuc;
- zwiększone ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera w podeszłym wieku;
- choroba niedokrwienia serca;
- bezpłodność;
- miażdżyca;
- depresja;
- rak płuca.

Drugą - obok dzieci – grupą, dla której szczególnie niebezpieczne jest długotrwałe oddychanie zanieczyszczonym powietrzem są osoby w podeszłym wieku. Skutki dla osób starszych:
- zakrzepica żył;
- nasilenie objawów demencji starczej;
- niewydolność serca;
- zaburzenia rytmu serca;
- przewlekła obturacyjna choroba płuc;
- zwiększone ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera;
- przyspieszenie procesu starzenia się układu nerwowego;
- choroba niedokrwienia serca;
- zawał mięśnia sercowego;
- nadciśnienie;
- miażdżyca;
- rak płuc.